Dane kontaktowe
Zgłoszenia do rozgrywek Bawi Nas Piłka dla zespołów chętnych do rozgrywania turniejów TYLKO w obrębie POWIATU w sezonie 2019/2020
Wypełniając niniejszy formularz i podając swoje dane osobowe wyraża się jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.