Najczęściej zadawane pytania

Kto jest organizatorem turniejów w danym Powiecie?

Głównym organizatorem turniejów Orlików, Żaków i Skrzatów jest Opolski Związek Piłki Nożnej przy ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz ze Starostwami Powiatowymi woj. opolskiego.

Gdzie mogę znaleźć dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizacje turniejów w danym Powiecie?

Szczegółowe informacje kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „Organizatorzy”

Na jakich obiektach będą rozgrywane turnieje?

Turnieje Orlików, Żaków i Skrzatów będą rozgrywane na boiskach trawiastych oraz boiskach typu Orlik w miesiącach Wrzesień-Październik-Listopad-Marzec-Kwiecień-Maj-Czerwiec oraz na halach sportowych w miesiącach Listopad-Grudzień-Styczeń-Luty.

Jakie dokumenty są wymagane w dniu rozgrywania turnieju?

Opiekun drużyny zgłoszonej do turnieju na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów musi dostarczyć organizatorowi oraz sędziemu następujące dokumenty:

a) wypełnioną listę zawodników (do pobrania w dziale DOKUMENTY), na której musi znajdować się:

– nazwa drużyny;
– imię i nazwisko zawodnika;
– data urodzenia zawodnika;
– numer zawodnika;
– imię i nazwisko opiekuna drużyny;
– podpis opiekuna drużyny;

b) aktualny dokument ze zdjęciem (tylko w przypadku, jeżeli sędzia lub opiekun drużyny przeciwnej będzie miał wątpliwości co do tożsamości zawodnika).

Ile drużyn mogę zgłosić do turnieju?

Rozgrywki Regionalne – klub może zgłosić maksymalnie 1 drużynę do danej kategorii wiekowej.

Rozgrywki Powiatowe – klub może zgłosić maksymalnie 2 zespoły do danej kategorii wiekowej.

Czy dzieci biorące udział w jakimkolwiek turnieju są ubezpieczone?

Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach muszą być ubezpieczone w klubie, który bierze udział w rozgrywkach.

W ilu turniejach może brać udział jedna drużyna?

Jedna drużyna może brać udział we wszystkich turniejach w danej kategorii wiekowej, zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Rozgrywek Bawi Nas Piłka 2019/2020

Dlaczego nie ma prowadzonej żadnej klasyfikacji drużyn?

Organizacja turniejów Orlików, Żaków i Skrzatów ma na celu tylko i wyłącznie zwiększenie aktywności ruchowej dzieci oraz popularyzację piłki nożnej wśród najmłodszych.

Czy wymagana jest rejestracja w systemie Extranet do udział w turniejach?

Rejestracja w systemie Extranet nie jest wymagana do uczestnictwa w turniejach Bawi Nas Piłka

Czy organizator turniejów zabezpiecza transport drużyn na miejsce zawodów?

Dojazd na wybrany turniej , w którym daną drużyna bierze udział powinien być zagwarantowany przez trenera lub opiekuna zespołu.

Po ile minut grają zespoły Orlików i Żaków ?

1) ORLIKI:

a) Grupa 3 zespołowa – 2 x 15 min;
b) Grupa 4 zespołowa – 2 x 12 min;
c) Grupa 5 zespołowa – 2 x 10 min;
d) Grupa 6 zespołowa – 2 x 8 min.

2) ŻAKI:

a) Grupa 3 zespołowa – 2 x 12 min;
b) Grupa 4 zespołowa – 2 x 10 min;
c) Grupa 5 zespołowa – 2 x 8 min;
d) Grupa 6 zespołowa – 2 x 6 min.

O której godzinie rozpoczynają się turnieje?

Turnieje odbywają się o godzinie 9:00 z uwzględnieniem innych godzin, które zwarte są w terminarzu rozgrywek.

Jak i kiedy mogę dostarczyć listę zawodników na dany turniej?

Listę zawodników należy dostarczyć organizatorowi turnieju w dniu zawodów.

Aktualności

Rozgrywki BNP odwieszone!

W związku z przekazanym w dniu 15 kwietnia br. komunikatem przez Ministerstwo Zdrowia o możliwości m.in. uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym informujemy,...